Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/40/2003

Uchwała nrV/40/2003

Numer uchwały: 2003/5/40
Numer sesji: 5
Rok: 2003

Uchwała Nr V/40/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/150/2001 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 ze zm./ , art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm./, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXVIII/150/2001 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 marca 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 5 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
a/ „§ 5. 2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz, który sprawuje
bezpośredni nadzór nad Biblioteką”
b/ „§ 5. 3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika
Biblioteki wykonuje Burmistrz Pogorzeli”
  1. w § 6 po wyrazie „sprawuje” dodaje się wyrazy:
„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu pełniąca obowiązki biblioteki powiatowej oraz
  1. w § 7 ust. 1 dodaje się tiret drugie w brzmieniu „ -Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych”
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional