Strona główna » Dokumenty » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.11.2018 r. wydał Decyzję Nr OŚ.6233.2.2018 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Pogorzela Przedsiębiorcy – Firma Usługowa, Maria Mikołajczyk, ul. Wałowa 5, 63-860 Pogorzela.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w biurze nr 6, w godzinach pracy urzędu.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2018-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie