Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/33/2003

Uchwała nrIV/33/2003

Numer uchwały: 2003/4/33
Numer sesji: 4
Rok: 2003

Uchwała Nr IV/33/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 stycznia 2003 roku

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Pogorzeli - Pana Bogdana Minty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pogorzela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie