Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/32/2003

Uchwała nrIV/32/2003

Numer uchwały: 2003/4/32
Numer sesji: 4
Rok: 2003

Uchwała Nr IV/32/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2003 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2003 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie