Strona główna » Dokumenty » Ogłoszenia » Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

14.09.2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Pogorzela”

W dniu 14 września 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMPIJCZYK „ z siedzibą w Pogorzeli , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz na stronie internetowej www.pogorzela.pl, w zakładce „Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego’’,.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli
drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@pogorzela.pl

– listownie na adres:

Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela
 
do dnia 25.09.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional