Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Pogorzela, dnia 28.08.2018r.
OŚ.6220.02.6.2018

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz 1405 ze zm.)
Zawiadamia

że dnia 27 sierpnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.02.5.2018 dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 328,10 DJP zlokalizowanych w miejscowości Paradów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 91 ark. mapy 1, obręb Wziąchów-Paradów”

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli i w sołectwie Paradów.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional