Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony, iż zebrane zostały już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 328,10 DJP zlokalizowanych w miejscowości Paradów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 91 ark. mapy 1 obręb Wziąchów-Paradów”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional