Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/3/27
Numer sesji: 3
Rok: 2002

Uchwała nr III/27/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i gminy Pogorzela

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami).
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
  1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miasta i gminy Pogorzela.
  2. Dopuszcza się uchwalenie planu o którym mowa w ust. 1 etapami - w zależności od potrzeb.
§ 2
  1. Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono na mapie w skali 1:100000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
  2. Z obszaru określonego w ust. 1 wyłącza się tereny dla których po 1 stycznia 1995 r. sporządzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
§ 3

Przedmiot ustaleń planu zgodny z potrzebami - stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional