Strona główna » Dokumenty » Ogłoszenia » Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a


11.05.2018
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt."Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno-sportowych kierowanych do mieszkańców gminy Pogorzela w zakresie strzelectwa”
W dniu 11 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynęła oferta złożona przez „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie ” z siedzibą w Pogorzeli , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz na stronie internetowej www.pogorzela.pl, w zakładce „Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego’’,.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@pogorzela.pl
– listownie na adres:
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela
do dnia 18.05.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional