Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/2/17
Numer sesji: 2
Rok: 2002

Uchwała Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz
wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące wzory informacji składanych przez osoby fizyczne:
  1. w zakresie podatku od nieruchomości jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. w zakresie podatku rolnego jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. w zakresie podatku leśnego jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2

Ustala się następujące wzory deklaracji w zakresie:
  1. podatku od nieruchomości jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
  2. podatku rolnego jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
  3. podatku leśnego jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional