Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia, że dnia 8 marca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.06.8.2017 dla przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 138,70 DJP w miejscowości Wziąchów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 64 i 65 ark. mapy 1 obręb Wziąchów – Paradów

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional