Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


OŚ.6220.06.2.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz. 1257)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 138,70 DJP w miejscowości Wziąchów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 64 i 65 ark. mapy 1 obręb Wziąchów – Paradów.


Jednocześnie informuję, że Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 28.12.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 6.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional