Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/1/7
Numer sesji: 1
Rok: 2002Uchwała Nr I/7/2002
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.], art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami] oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich [Dz. U. Nr 61 z 2000 r. poz. 707 z późn. zm.], Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli Zdzisławowi Kowalczykowi ubruttowione wynagrodzenie wg grup zaszeregowania:
- wynagrodzenie zasadnicze wg grupy XX 3.050,00
- dodatek za wysługę lat 610,00
- dodatek funkcyjny 990,00
--------------------
Razem 4.650,00 zł

Słownie: Cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotowała:
Aniela SzydłowskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional