Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że dnia 16 sierpnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak OŚ.6220.01.5.2017) dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 202,05 DJP w miejscowości Ochla, na działce nr ewid. 34 obręb Pogorzela, gmina Pogorzela”. Inwestor: Ewa i Paweł Jakubiak, zam. Ochla 7, 63-860 Pogorzela.

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional