Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 2002

2002

Numer uchwały: 2002/1/4
Numer sesji: 1
Rok: 2002Uchwała Nr I/4/02
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 18 listopada 2002 roku.


w sprawie powołania Komisji rewizyjnej i jej składu osobowego.


Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 statutu gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję rewizyjną na kadencję Rady Miejskiej w latach 2002 - 2006.

§ 2

W skład Komisji wchodzą radni:
Owsianowska Barbara
Dutkowiak Zdzisław
Krzekotowski Marian
Pankiewicz Władysław

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Sierszulski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie