Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora: Ewa i Paweł Jakubiak, zamieszkali Ochla 7, 63- 860 Pogorzela wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 202, 05 DJP w miejscowości Ochla, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 34.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 06.06.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 6.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional