Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Pogorzeli w dniu 10.04.2017r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.14.9.2016/17, którym zawiesił postępowanie wszczęte z wniosku złożonego przez Inwestora tj.: ALTUS 2 Polska Sp. z o. o., ul. Promienista 62, 60-289 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów-Paradów, gmina Pogorzela, powiat gostyński, woj. Wielkopolskie, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – OŚ.6220.36.07.11.wydanej w dniu 02.01.2015r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional