Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE NAŁOŻENIA OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE NAŁOŻENIA OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1, a także art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Burmistrz Pogorzeli w dniu 20.03.2017r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.14.8.2016/17 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów-Paradów, gmina Pogorzela, powiat gostyński, woj. Wielkopolskie, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – OŚ.6220.36.07.11.wydanej w dniu 02.01.2015r. Inwestor: ALTUS 2 Polska Sp. z o. o., ul. Promienista 62, 60-289 Poznań,

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia postanowienia.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional