Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 38 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 24.08.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.15.5.2016 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego)”, planowanego do realizacji na działkach o numerach: 226/2, 226/3, 1043, 1044, 1150, 1179, 1181, 1262, 1709 obręb Pogorzela, 14, 94/2, 196/1, 282, 340 obręb Wziąchów Paradów, 6,85,109 obręb Głuchów, 60,168/2, 416 obręb Kromolice na terenie gminy Pogorzela

Inwestor:
Zarząd Powiatu w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional