Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 21.07.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.13.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu jednego otworu hydrogeologicznego poszukiwawczego nr 4, umożliwiającego pobór wód podziemnych z maksymalną wydajnością Q maxh = 25 m3/h na działce nr ewid. 110/1, obręb Wziąchów - Paradów, gmina Pogorzela.

Inwestor:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional