Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 64 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) Burmistrz Pogorzeli

zawiadamia

że na wniosek Inwestora z dnia 20.06.2016r.: Zarząd Powiatu w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda - Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) .

Wobec powyższego Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 23.06.2016r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional