Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Działając na podstawie art. 87 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 49 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) Burmistrz Pogorzeli

zawiadamia

że w dniu 09 czerwca 2016r. na wniosek Inwestora: ALTU 2 Posla Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II” zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów-Paradów, gmina Pogorzela, powiat gostyński, woj. Wielkopolskie.

W dniu 09 czerwca 2016r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynął Wniosek złożony przez Inwestora: ALTUS 2 Polska Sp. z o.o., ul. Promienista 62, 60-289 Poznań z prośbą o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 02.01.2015r. znak: OŚ.6220.36.07.11.

Inwestor niniejszego przedsięwzięcia, zawnioskował o niewielką korektę położenia turbin wiatrowych w obrębie tych samych działek ewidencyjnych oraz w zakresie maksymalnych mocy akustycznych poszczególnych turbin wiatrowych.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional