Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o oborę dla bydła opasowego na działce nr ewid. 40 obręb Ochla, gmina Pogorzela do łącznej obsady 271 sztuk, tj. 199,4 DJP.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o oborę dla bydła opasowego na działce nr ewid. 40 obręb Ochla, gmina Pogorzela do łącznej obsady 271 sztuk, tj. 199,4 DJP.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.) oraz art. 33 ust.1 pkt 7, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) Burmistrz Pogorzeli
Informuje

iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o oborę dla bydła opasowego na działce nr ewid. 40 obręb Ochla, gmina Pogorzela do łącznej obsady 271 sztuk, tj. 199,4 DJP. wyznaczam 21 dniowy termin składania uwag i wniosków trwający od 07.04.2016r. do 27.04.2016r. włącznie.

Inwestor: Violetta i Marian Krzekotowscy, Ochla 3, 63-860 Pogorzela.

Z całą dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniami do raportu zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w biurze nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Uwagi i wnioski składać można pisemnie do Burmistrza Pogorzeli na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela lub w sekretariacie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional