Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 01.04.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.03.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego o maksymalnej obsadzie 118,7 DJP, która realizowana będzie na działce nr ewid. 22/1, obręb Elżbietków, gmina Pogorzela.

Inwestor:
Mateusz Wielowiejski
Elżbietków 3
63-860 Pogorzela

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2016-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional