Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA PODEJMUJĄCEGO ZAWIESZONE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA PODEJMUJĄCEGO ZAWIESZONE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE


Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem z dnia 06.11.2015r. podjął zawieszone Postanowieniem z dnia 08.10.2015r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o oborę dla bydła opasowego na działce nr ewid. 40, obręb Ochla, gmina Pogorzela. Inwestor: Violetta, Marian Krzekotowscy, Ochla 3, 63-860 Pogorzela.

W dniu 30.10.2015r. do Burmistrza Pogorzeli wpłynął wniosek od Inwestora z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania, Inwestor przedłożył Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Pogorzeli uznał, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego.

Ponadto zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 06.11.2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2015-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional