Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POGORZELA NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POGORZELA NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Pogorzeli informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.
Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 3-860 Pogorzela, pok. 6 w godzinach pracy Urzędu,
Uwagi i wnioski do dokumentów można wnosić pisemnie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres um@pogorzela.pl w terminie 21 dni od dnia publicznego podania informacji do wiadomości tj. od dnia 02.11.2015r. do 23.11. 2015r. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Pogorzeli.
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 i wzór wniosku do uwag w załączeniu.


Pliki do pobrania:
- Program ochrony środowiska dla Gminy Pogorzela na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
- Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Pogorzela
- wniosek do uwag
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2015-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional