Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie »  ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI UMARZAJĄCEJ

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI UMARZAJĄCEJ


Pogorzela, dnia 25.05.2015r.
OŚ.6220.04.2015


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI UMARZAJĄCEJ.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory”, na działce nr ewid. 106 położonej w m. Kaczagórka. Inwestor: Jan Marciniak, Regina Marciniak, zam. Kaczagórka 26, 63-860 Pogorzela

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od dnia 25.05.2015r. do 02.06.2015r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2015-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional