Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 08.05.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.03.2015, pn.: „Budowa budynku inwentarskiego-obory”, o maksymalnej obsadzie wynoszącej 60,5 DJP, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 179/2 w miejscowości Bułaków, gm. Pogorzela,

Inwestor:
Julita Konarczak,
Piotr Konarczak,
Bułaków 43
63-860 Pogorzela


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2015-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional