Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.

OGŁOSZENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.


OŚ.6220.01.13.2014

OGŁOSZENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli, zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących budynkach inwentarskich o obsadzie do 198,05 DJP oraz hodowli bydła opasowego w przebudowywanym budynku inwentarskim o obsadzie do 30,80 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Łukaszew, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17/7 ark. mapy 1 obręb Łukaszew”.

Inwestor: Krystyna i Mieczysław Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni. Termin liczy się od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional