Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE


OŚ. 6220.04.07.2014

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania dotyczącego przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDziałając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 72 a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam


że. na wniosek Inwestora: Mieczysław, Bożena Foltynowicz, zam. Elżbietków 18, 63-860 Pogorzela, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 156,50 DJP zlokalizowanych w miejscowości Elżbietków, gm. Pogorzela, na trenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 51 ark. mapy 9 obręb Elżbietków” znak OŚ.6220.04.05.2014 z dnia 25.08.2014r., na rzecz Grzegorza i Anny Foltynowicz, zam. Elżbietków 18, 63-860 Pogorzela.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional