Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia


OŚ.6220.01.12.2013.14

Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących budynkach inwentarskich o obsadzie do 198,05 DJP oraz hodowli bydła opasowego w przebudowywanym budynku inwentarskim o obsadzie do 30,80 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Łukaszew, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17/7 ark. mapy 1 obręb Łukaszew”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) Burmistrz Pogorzeli

Informuje

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących budynkach inwentarskich o obsadzie do 198,05 DJP oraz hodowli bydła opasowego w przebudowywanym budynku inwentarskim o obsadzie do 30,80 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Łukaszew, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17/7 ark. mapy 1 obręb Łukaszew”, Inwestor: Krystyna i Mieczysław Seraszek, zam. Małgów 5, 63-860 Pogorzela, wyznaczam 21 dniowy termin składania uwag i wniosków trwający od 25.08.2014r. do 15.09.2014r. włącznie.
Z całą dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, szeregiem uzupełnień do raportu zapoznać się można w siedzibie urzędu, w biurze nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Uwagi i wnioski składać można pisemnie do Burmistrza Pogorzeli na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela lub w sekretariacie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional