Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela II”.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela II”.


OŚ.6220.29.07.11


Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela II”.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 7, w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) Burmistrz Pogorzeli
Informuje

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z szesnastu elektrowni wiatrowych, położonej na terenie Gminy Pogorzela, w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów-Paradów, powiat gostyński, woj. Wielkopolskie, Inwestor: Altus 2 Polska Sp. z o.o., ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań., wyznaczam 21 dniowy termin składania uwag i wniosków trwający od 11.08.2014r. do 01.09.2014r. włącznie.
W początkowym etapie procesu planistycznego Inwestor zakładał, że farma będzie liczyła 18 turbin wiatrowych. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Inwestor zrezygnował z budowy dwóch turbin wiatrowych. Z całą dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, szeregiem uzupełnień do raportu zapoznać się można w siedzibie urzędu, w biurze nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Uwagi i wnioski składać można pisemnie do Burmistrza Pogorzeli na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela lub w sekretariacie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional