Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE


OŚ.6220.02.02.2014

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 73.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 22.05. 2014r. na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „ACER” Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 28, 63-860 Pogorzela, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu wyrobów stolarskich na potrzeby kabiny lakierniczej, zlokalizowanego na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego przy ul. Wiosny Ludów 28 w miejscowości Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 859 obręb Pogorzela”.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Planowaną budowę należy zakwalifikować zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
W związku z tym działając na podstawie art. 63 i 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) pismem z dnia 26.05. 2014r. Burmistrz Pogorzeli wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportuInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional