Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZNAK OŚ.6220.22.07.11.Z DNIA 25.04.2014r.

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZNAK OŚ.6220.22.07.11.Z DNIA 25.04.2014r.


OŚ.6220.23.07.11

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZNAK OŚ.6220.22.07.11.Z DNIA 25.04.2014r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. ,poz. 267 ze zm.,) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych: Głuchów 167/3, 513, 424; Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311; Ochla 19; Małgów 338,252,261; Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1, na wniosek inwestora, Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem nr OŚ.6220.22.07.11 z dnia 25.04.2014r. zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Inwestor: Altus 2 Polska Sp. z o.o.
Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej www.pogorzela.pl
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional