Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA


OŚ.6220.01.09.2013.14

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I ADAPTACJI BUDYNKÓW DLA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO 198,05 DJP I OBORY NA BYDŁO OPASOWE O OBSADZIE 32 DJP.”, na terenie działki nr 17/7 w m. Łukaszew, gm. Pogorzela, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Państwa Krystyny i Mieczysława Seraszek z dnia 28.03.2014r. Burmistrz Pogorzeli wydał w dniu 04.04.2014r. Postanowienie znak OŚ. 6220.01.06.2013.4, którym podjął zawieszone postępowanie. Ustąpiły przesłanki jego zawieszenia, bowiem Inwestor przedłożył uzupełnienia do raportu. Uzupełnienia te zostały przedłożone w formie nowo przygotowanego raportu.
W związku z tym, Burmistrz Pogorzeli przesłał raport wraz z uzupełnieniami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o ponowną opinie Inspektora Sanitarnego w sprawie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6 w godzinach otwarcia Urzędu strony postępowania mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy oraz treścią Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional