Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » PROSTOWANIE OCZYWISTYCH POMYŁEK ORAZ BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH

PROSTOWANIE OCZYWISTYCH POMYŁEK ORAZ BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek, wraz z uzasadnieniem, o sprostowanie oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18.
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie postanowienia w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje złożony wniosek i wydaje postanowienie, które doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY
Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowych służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 7 dni o dnia doręczenia stronie postanowienia.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanej przez ten organ decyzji.

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 215 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional