Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO ORAZ USTALENIU DOCHODU GOSPODARSTWA ROLNEGO

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO ORAZ USTALENIU DOCHODU GOSPODARSTWA ROLNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18.
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem, i wydaje zaświadczenie.

OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości:
• 17,00 złotych

Opłatę można uiścić w kasie UM w poniedziałek od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM w banku PBS o/Pogorzela nr 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001

TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola , tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 306a, 306b, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional