Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wszczęcie postępowania podatkowego wraz ze wskazaniem osoby, od której pochodzi..
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18.
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 b wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej we wszczętej sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.
OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu nie przysługuje zażalenie.

DODATKOWE INFORMACJE
Przepis art. 165 Ordynacji podatkowej stanowi, że postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, tzn. z inicjatywy organu podatkowego. W przypadku żądania strony, datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 165-171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional