Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » UMORZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

UMORZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie postępowania podatkowego
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18.
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzję, w terminie 14 dni o dnia doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 208, gdy postępowanie podatkowe z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, a w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego organ podatkowy wydaje decyzje o umorzeniu postępowania.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional