Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » WNIOSEK W SPRAWIE ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA

WNIOSEK W SPRAWIE ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA


WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek podatnika
Załączniki:
• Dowód zakupu gruntów – akt notarialny
• Kserokopia umowy kredytowej o kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
• Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i w ciągu 2 lat go poprzedzających bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
• Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa (dotyczy tych, którzy posiadają grunty tylko poza
terenem gminy)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. wymiaru podatków.
Złożenie dokumentów: Pokój nr 18
Odbiór dokumentów: Pokój nr 18 lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzje, w terminie 14 dni o dnia doręczenia stronie decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Zwolnienie i ulga nie przysługuje, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem,
pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Osoba do kontaktu: Waścińska Mariola, tel. 065-5734-620 wew. 213
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
Art. 12 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz.969 z późn. zm.)
Art. 11 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 z późn. zm. )

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2014
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional