Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


OŚ.6220.31.05.09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu przez Burmistrza Pogorzeli w dniu 25.02.2014r. Decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak OŚ.6220.30.05.09) polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: w obrębie Bułaków nr 211, 190; w obrębie Małgów nr 78; w obrębie Wziąchów – Paradów 378, 289,355; w obrębie Kromolice 63/6, 65, 464/2, 489/4; w obrębie Gumienice 46/8, 60, 69,51/3,142; w obrębie Głuchów 308,328 i 502.

Inwestor: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin.

Z treścią ww. decyzji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, biuro nr 6 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pogorzela jak i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional