Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA


OŚ.6220.19.07.11

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), stosując przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 14 lutego 2014r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.17.07.11, którym podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych: Głuchów 167/3, 513, 424; Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311; Ochla 19; Małgów 338,252,261; Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1.

Inwestor: Altus 2 Polska Sp. z o.o.

Przedmiotowe postępowanie zostało wcześniej zawieszone do czasu przedłożenia przez Inwestora uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 11 lutego 2014r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynęło pismo od Inwestora z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania i równocześnie przedłożone zostały przedmiotowe uzupełnienia.

Treść Postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej www.pogorzela.pl lub jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w biurze nr 6,w godzinach pracy Urzędu.

Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional