Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.


OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI.

Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, w dniu 22.01.2014r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.28.05.09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela” zlokalizowanej na terenie gminy Pogorzela, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 25.10.2013r. przez Burmistrza Pogorzeli znak OŚ.6220.22.05.09 w zakresie zmniejszenia liczby turbin wiatrowych o 2 elektrownie (z 18 elektrowni wiatrowych na 16 elektrowni wiatrowych) na dz. 378 i 289 w obrębie Wziąchów Paradów.

Inwestor:
DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12c/1
71-502 Szczecin

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, biuro nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. otwarcia Urzędu z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional