Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


OŚ. 6220.26.05.09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 87 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli
zawiadamia

że w dniu 19 grudnia 2013r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela”.
W dniu 11 grudnia 2013r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynął Wniosek złożony przez Inwestora: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin dotyczący zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela” polegającego na budowie do 18 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: w obrębie Bułaków nr 211, 190; w obrębie Małgów nr 78; w obrębie Wziąchów – Paradów 378, 289,355; w obrębie Kromolice 63/6, 65, 464/2, 489/4; w obrębie Gumienice 46/8, 60, 69,51/3,142; w obrębie Głuchów 308,328 i 502, gmina Pogorzela, województwo wielkopolskie.
W związku z rezygnacją inwestora z realizacji dwóch elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolami EW4 (dz. nr 378, obręb Wziąchów - Paradów) oraz EW5 (dz. nr 289, obręb Wziąchów - Paradów) istnieje potrzeba wprowadzenia zmiany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Pogorzeli dnia 25 października 2013r. znak OŚ.6220.22.05.09.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional