Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE


OŚ.6220.09.04.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ogłasza, że w dniu 10 grudnia 2013r. wydał Decyzję znak OŚ.6220.09.03.2013 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gospodarstwie rolnym w Elżbietkowie 29, 63 -860 Pogorzela”

Inwestor: Państwo Andrzej i Renata Wyzuj, zam. Elżbietków 29, 63 – 860 Pogorzela

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional