Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dodatki mieszkaniowe » POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU MIESZKANIOWEGO

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU MIESZKANIOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku,
• deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
• zaświadczenia o dochodach brutto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
• oświadczenie wnioskodawcy.
• W toku postępowania administracyjnego Urząd Miasta ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 2
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 2.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpowiedź na wniosek, wydana decyzja.

OPŁATY
Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od daty doręczenia

DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j. t.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817) z późn. zmian,
• Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru
kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków
gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania
wywiadu ( Dz.U. z 2013 r. poz.589 ).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Dodatki mieszkaniowe
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Krystek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional