Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona środowiska » UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 6
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 6

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca
Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie informacji

OPŁATY
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
• Szczegółowe stawki opłat za wyszukiwanie informacji, przekształcanie jej w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kserokopii dokumentów i danych oraz przesyłanie zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska (art. 28 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).)

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie.


PODSTAWA PRAWNA
art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional