Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Informacja publiczna » WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. organizacji i kadr
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 14
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 14

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpowiedzi na wniosek udziela się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej podanym terminie - należy powiadomić o tym zainteresowanego i poinformować o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odpowiedź na wniosek.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej

OPŁATY
Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania zgodnie z KPA.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego o udostępnienie takiej informacji.

DODATKOWE INFORMACJE

________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Informacja publiczna
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional