Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Pogorzela, dnia 30.10.2013r.
OŚ.6220.08.04.2013

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, w dniu 30.10.2013r. wydał Postanowienie znak OŚ.6220.08.03.2013 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 73,50 DJP zlokalizowanych w Bułakowie, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid.113 ark. mapy 2 obręb Bułaków”
Inwestor: Państwo Andrzej i Grażyna Naglak, Bułaków 71, 63 – 860 Pogorzela
Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, biuro nr 6 w godzinach pracy urzędu.



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional