Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 12.08.2013r.
OŚ.6220.20.05.09.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 33 ust.1 pkt 7 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli
Informuje

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela” składającej się z dwudziestu dziewięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: w obrębie Bułaków nr 190, 211, w obrębie Małgów nr 78, w obrębie Wziąchów – Paradów nr 378, 289, 320/1, 355, 319/1, w obrębie Kromolice nr 488/2, 489/4, 481/2, 482/1, 63/6, 502/2, 112, 69/1, 65, 134, 190, 464/2, w obrębie Gumienice nr 46/3, 69, 60, 51/3, 142, 46/8, w obrębie Głuchów nr 308, 328,502, gmina Pogorzela, Inwestor: DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71 – 502 Szczecin, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wyznaczam 21 dniowy termin składania uwag i wniosków trwający od 19.08.2013r. do 09.09.2013r.
W początkowym etapie procesu planistycznego Inwestor zakładał, że farma będzie liczyła 29 turbin wiatrowych. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Inwestor zrezygnował z budowy jedenastu turbin wiatrowych. Ostatecznie zostanie posadowionych osiemnaście elektrowni wiatrowych na terenach działek o nr ewid.: w obrębie Bułaków nr 211, 190; w obrębie Małgów nr 78; w obrębie Wziąchów – Paradów 378, 289,355; w obrębie Kromolice 63/6, 65, 464/2, 489/4; w obrębie Gumienice 46/8, 60, 69,51/3,142; w obrębie Głuchów 308,328 i 502.
Z całą dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie urzędu, w biurze nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Uwagi i wnioski składać można pisemnie do Burmistrza Pogorzeli na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela lub w sekretariacie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional